Özgeçmiş; 11 Kasım 1933 Cuma günü İstanbul’un Aksaray-Yenikapı semtinde, Ermeni asıllı bir ailenin evladı olarak, devlet adamı Harutyun Amira Bezciyan’ın yalısında dünyaya geldi. Babası Krikor Efendi Van vilayetinden Kastamonu’nun Kadınsaray Köyü’ne, oradan da İstanbul’a göçerek yerleşmiş bir sülaleden (Karacıyanlar), annesi Siranuş Hanım ise 20. yüzyıl başlarında Erzurum-Van dolaylarından İstanbul’a göçüp Yenikapı semtine yerleşen Dabağyanlardandır. Dabağyanlar bir Ermeni mezhebi olan Lusavoriçagan mensubudurlar. Ailevi bir sebepten dolayı Dabağyan soyadını alan baba Krikor Efendi, evlatlarına da aynı soyadı vermiştir.

İlkokula Yenikapı’daki Haygunuşyan’da başladı (1938), Nişancı-İncirdibi’ndeki Ermeni Proteston mektebine devam etti. Daha sonra Nişancı-Kumkapı’daki Ermeni Lusuvuriçağan Mektebinde (Bezciyan Mektebi) okudu. Resmî eğitim hayatının dışında, geniş bir kültüre sahip Aksaray-Lânga İngiliz Koleji’nden mezun teyzesi Araksi Hanım’dan özel dersler aldı.

1954’te Denizeri (Bahriyeli) olarak askerliğini yaptı; aile mesleği olan kuyumculuk sanatına dönmeyip, bir süre peyzaj ressamı olarak çalıştı. 1959’da Eliz Hanım’la evlendi, 1960 yılında kızı Alis doğdu. O yıllar gündemden düşmeyen Ermeni-Türk meselesine vesilesiyle zaman içinde gazeteciliğe yöneldi. 1967’de Yeni İstanbul’da muhabirlikle başladığı gazeteciliğe, Son Havadis, Bugün, Hakikat, Yeşil Belde, Anadolu Ekspres, Milli Ekonomi ve Ziraat, Bizim Mücadele, Durum, Yeni Gazete, Ortadoğu, Bâb-ı Âli’de Sabah, Tercüman, Gavroş, Parev, Artar ve Nov Artar gazetelerinde makale ve tefrikalar yazarak devam etti. 1979-1980’de kaleme aldığı “II. Cihan Harbinin Uzak Doğu Cephesi” (Pearl-Harbor’dan Hiroşima’ya adıyla kitap olarak yayımlandı) adlı tefrika yazı ile Gazeteciler Cemiyeti’nin Araştırma dalında birincilik ödülünü aldı. 1973’te Türk Basın Birliği üyeliğine kabul edilen Dabağyan, 1976-1977 yılları arasında Türkiye Ermenileri Patrikhanesi Basın Sözcülüğü görevini yürüttü.

Eserleri:

Pearl Harbor’dan Hiroşima’ya 1941-1945, Kum Saati Yayınları, 2001; 2004.

Çağ Açan Hükümdar –Fatih–, Aykurt Neşriyat, 1973

Sultan Abdülhamid Han ve Ermeni Meselesi, Kum Saati Yayınları, 2001.

Türkiye Ermenileri Tarihi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2003.

Paylaşılamayan Belde: Konstantiniyye, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2003.

–Kemalizm Işığında Azınlık Gözüyle– Atatürk, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2003.

–Zaman Tünelinde Tüm Yönleriyle– Sinema Dünyası, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2004.

Osmanlı’da Şer Hareketleri ve Abdülhamid Han, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2005.

Fatih ve Fetih Olayı, Kum Saati Yayınları, 2005.

100 Makale 100 Yorum, Karadağ Yayınları, 2006.

–Zaman Tünelinde– Şehr-i İstanbul’un Seyir Defteri, Karadağ Yayınları, 2006.

Türk Cihan Hakimiyetine Açılan Yol –Malazgirt Meydan Muharebesi (26 Ağustos 1071)–, Karadağ Yayınları, 2006.

–Emperyalistler Kıskacında– Ermeni Tehciri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007.

Başbuğ Türkeş ve Milliyetçilik -Siyasi Hayatım ve Düşüncelerim-, Yedirenk, 2009.

Tarihin Işığında Ermeni Meselesi ve 1915 Kaosu, Yedirenk, 2009.

Geçmişten Günümüze Millet-i Sâdıka-1: Osmanlı Ermenileri –Âmiralar, Devlet Adamları, Mimarlar, Hekimler, İlim Adamları–, Yedirenk, 2010.

Geçmişten Günümüze Millet-i Sâdıka-2: Sanat Dünyamızda Ermeniler, Yedirenk, 2012.

Bilinmeyen II. Abdülhamid Han I –, Yedirenk, 2014.